14/07/2013

Karaoke California vol 19 (đủ 2 vol) DVD ISO

Written By Nguyễn Việt Anh on 14/07/2013 | 08:50Click the image to open in full size.


Dĩa Cali19-3ConNit dành cho các đầu Karaoke California loại "dày"

Dĩa HACTUYEN, dành cho các đầu Karaoke California loại "mỏng"
Dùng được trên phần mềm vi tính Karaoke

http://www.4shared.com/folder/H17JTrSq/a_Karaoke_California_-_Vol.html
List bài mới vol 19
https://www.box.com/s/hbeawa9nr7yz4f3yodcj
Đăng nhận xét