14/07/2013

Dải Ip vào facebook tháng 7/2013

Written By Nguyễn Việt Anh on 14/07/2013 | 21:49

Sau đây là dải ip vào facebook tháng 7/2013, với dải ip dưới đây các bạn có thể sửa file host

Cách sửa file host: Bước 1.
- Với Windows XP ta vào Start ->program ->Accessary -> Mở Notepad.
- Với Windows Vista & 7 ta vào Start ->program ->Accessary -> chuột phải vào Notepad -> Chọn Run As Administrator
Bước 2. Vào File->Open tìm đến “c:/Windows/System32/drivers/etc/hosts”
Bước 3. Copy đoạn IP và tên miền bên trên xuống dưới của file host, nếu sửa thì thay thế cũ bằng mới

173.252.100.26 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
69.171.247.29 upload.facebook.com
173.252.100.27 www.upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com

 Hoặc dải ip Test ngày 1/7/2013)


173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com
Đăng nhận xét